Hoe werken wij?

We richten ons op mensen met een verslaving, psychische problemen, dubbele diagnose, stoornis in het ASS (autisme spectrum stoornis) en iedereen die ondersteuning in de zelfredzaamheid nodig heeft. Als jij 18 jaar of ouder bent en je zoekt tijdelijke of langdurige begeleiding, dan kun je bij ons terecht. Met een WLZ (Wet langdurige Zorg)  indicatie werken wij middels een PGB (Persoonsgebonden Budget)

Als je bij ons bent aangemeld door de afdeling WMO van de gemeente, gaan we meteen aan de slag. In onze gesprekken bespreken we jouw hulpvraag, zodat duidelijk is waar je hulp bij nodig hebt. Daarna maken we samen een plan om die hulp op een rijtje te zetten. Hieronder lees je stap voor stap hoe het werkt.

Intakegesprek

We beginnen met een intakegesprek. Hierin praten we over de volgende onderwerpen:

Wie ben jij?

Wat is je persoonlijke situatie? Waar woon je en met wie? Door hierover te praten krijgen we een goed beeld van jou als persoon en de situatie waarin je leeft.

Waar heb je hulp nodig?

Waarom hebben we dit gesprek? Waar loop je tegenaan en wat heb je nodig van ons? We zetten samen op een rijtje waar je mee worstelt en kijken hoe wij jou daarbij kunnen helpen. We nemen het ondersteuningsplan van de gemeente door.

Hoe gaat het verder?

Als we een klik hebben en we besluiten om samen aan de slag te gaan maken we alle formele documenten in orde. Er wordt meteen een gesprek gepland met je vaste contactpersoon.

Zorgplan

Wij maken een zorgplan voor de gemeente, waarin staat met welke hulpvraag en welke doelen we gaan werken. Dit lezen we weer samen door en jij ondertekent dit. Daarna gaat het plan naar de gemeente en kunnen wij verder om jouw leven een positieve draai te geven!

Individuele begeleiding en Woonbegeleiding

Bij individuele begeleiding en woonbegeleiding kun je denken aan:
• Je hebt moeite met jouw administratie en je hebt geen overzicht. Wij zorgen samen met jou voor regelmaat en structuur.
• We begeleiden jou bij het onderhouden en/of vergroten van sociale contacten
• Je hebt moeite met het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, de woningbouwvereniging, de gemeente.
• Je wilt praten over problemen van vroeger en nu
• Hoe krijg je een goed dagritme? Je bent de structuur kwijt en hebt moeite om de dag door te komen.
• Wij ondersteunen jou bij verslavingsproblemen, psychische problemen, waarbij we je bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar andere hulporganisaties en samen dit traject doorlopen.